Sistemi tehničke zaštite

DOO SAB Protection pruža usluge planiranja, projektovanja, montaže i ugradnje tehničkih sistema zaštite uključujući i puštanje u rad, obuku korisnika i održavanje sistema uz izradu neophodne zakonske dokumentacije.

Tehnička oprema koja se koristi pri obavljanju poslova je visoke pouzdanosti i kvaliteta i  nabavlja se isključivo od renomiranih evropskih i svetskih proizvođača koji dostavljaju isključivo tehnička sredstva odobrena po važećim relevantnim međunarodnim tehničkim standardima. Svi zaposleni se aktivno edukuju u cilju maksimalno efikasnog korišćenja i održavanja opreme koja je u skladu sa zahtevima konkretnog štićenog prostora. Planiranje, projektovanje, montažu i servisiranje, obuku krajnih korisnika kao i aktivno praćenje tehničkih sistema zaštite iz adekvatno opremljenih monitoring centara za DOO SAB PROTECTION vrši stručni tim lica koji poseduje odgovarajuće licence izdate u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju od
strane MUP-a RS.
 
 

Sistemi video nadzora

Alarm sistemi

Protivprovalni, protivdiverzioni, protivsabotažni

Kontrola pristupa

Evidencija radnog vremena

GPS