Stručni nadzor i i bezbednosni konsalting

Stručni nadzor nad izvedbom sistema tehničke zaštite vrši se po sprovedenim aktivnostima montaže, ugradnje i tehničkog prijema sistema. Nadzor vrše isključivo odgovarajuće licencirana lica. Po izvršenju nadzora, sačinjavaju se odgovarajući zakonski definisani zapisnici. Primarni cilj stručnog nadzora, uzevši u obzir da je zakonski definisano da isti vrše eksterna pravna lica, je objektivno sagledavanje izvedbe sistema u cilju nedvosmislenog utvrđivanja efikasnosti i kvaliteta sistema kao i utvrđivanja ispunjenosti svih zakonskih zahteva i zahteva relevantnih standarda i pravila struke.