Obezbeđenje lica

Šta sve obuhvata fizičko obezbeđenje lica?

Usluga obuhvata neposredno fizičko obezbeđenje štićenog lica sa odgovarajućim brojem službenika obezbeđenja / telohranitelja. Usluga se može pružati u građanskom/ civilnom odelu ili u službenoj uniformi sa istaknutim oznakama u skladu sa Zakonom. Uslugom je obuhvaćena izrada procene rizika / ugroženosti i izrada plana obezbeđenja u skladu sa Zakonom uz izdavanje odgovarajućih isprava angažovanim izvršiocima. Minimalna cena usluge se definiše u odnosu na radni čas angažovanog izvršioca. Dodatna cena usluge formira se u zavisnosti od dodatnih zahteva procene rizika / ugroženosti ili zahteva. Korisnika usluga u pogledu neophodnog obezbeđivanja specifične radne uniforme ili zašitne opreme za angažovane izvršioce i neophodnih tehničkih sredstava za rad, stepena procenjene ugroženosti Korisnika usluga i istorije incidentnih događaja u vezi sa istim, troškova transporta i smeštaja zaposlenih usled izvršenja poslova na udaljenim lokacijama, troškova goriva i amortizacije vozila kao i samog modela vozila u slučaju dodatnog ugovaranja usluge prevoza štićenog lica službenim vozilima DOO SAB Protection-a. DOO SAB PROTECTION nudi i usluge VIP pratnje/transporta lica uz korišćenje službenih taktičkih/luksuznih vozila po izboru pomoću izvršioca poslova koji mimo licenci propisanih Zakonom poseduju višestruke internacionalne i nacionalne sertifikate za obavljanjem konkretnih poslova.