Plan sistema tehničke zaštite

Planiranje sistema tehničke zaštite obuhvata uvodnu analizu stanja i zahteva posmatrane organizacije, prikaz stanja implementiranih sistema tehničke zaštite, definisanje mera i postupaka za realizacijom sistema obezbeđenja na osnovu Akta o proceni rizika, zahteva korisnika usluga i stručnih mišljenja, definisanje vrste tehničke zaštite, definisanje rasporeda elemenata u sistemu tehničke zaštite i definisanje funkcionalnih celina. Plan sistema tehničke zaštite je osnov za izradom projekta sistema tehničke zaštite na najefikasniji i najekonomičniji način.